Nhà máy Chế Biến Gỗ Xuất Khẩu Hố Nai 2, KCN Long Bình, Đồng Nai

Mang đến không gian bền vững & sáng tạo