Nhà máy Sản Xuất Hóa Chất Công ty TNHH Y Chi Viet, KCN Long Bình, Tỉnh Đồng Nai

Mang đến không gian bền vững & sáng tạo