Nhà Xưởng Xây Sẵn Cho Thuê X61, KCN Amata, Tỉnh Đồng Nai

Mang đến không gian bền vững & sáng tạo