Công ty TNHH Saitex International, KCN Amata, TP. Biên Hòa, Việt Nam

Mang đến không gian bền vững & sáng tạo