Văn phòng & Nhà kho Việt Long Sài Gòn, xã Phú Xuân, H. Nhà Bè, TP. HCM

Mang đến không gian bền vững & sáng tạo