Tổng Kho Ngoại Quan Công ty Cà Phê Tây Nguyên, KCN Hòa Thắng, tỉnh Đắk Lắk

Mang đến không gian bền vững & sáng tạo