Kho chứa Dược Phẩm Hoàn Cầu – KCN Cát Lái, Quận 2, TP.HCM

Mang đến không gian bền vững & sáng tạo