Nhà Kho Công ty MAY Cosmetic, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng

Mang đến không gian bền vững & sáng tạo