Nhà máy Chế Biến Thức Ăn Gia Súc Đại Việt, KCN Tâm Thắng, Đắk Lắk

Mang đến không gian bền vững & sáng tạo