Nhà máy May Thêu Xuất Khẩu Hoàng Anh, KCN Thành Hải, Ninh Thuận

Mang đến không gian bền vững & sáng tạo