Nhà máy Sản Xuất Khăn Ướt Diana, KCN Vĩnh Lộc, TP. HCM

Mang đến không gian bền vững & sáng tạo